Coğrafi Yapısı

Oltu  İlçesi, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğusunda yer alır. Ancak yüzölçümünün  çoğunluğu Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları içerisindedir.

Oltu; Çayı vadisinde kurulan ilçe 1380 Km2 lik yüzölçümüne sahiptir. Rakımı ise 1275 metredir.

İlçenin doğusunda Şenkaya, kuzeydoğusunda, Olur, kuzeyinde Yusufeli ve Uzundere, batısında  Tortum  ve  güneyinde  Narman İlçeleri bulunmaktadır. İlçe konum olarak 41-59 doğu boylamları ile 40-34 kuzey enlemleri arasında yer alır. Coğrafi  bakımdan  dağlık ve ormanlık  bir  yapıya  sahiptir. En yüksek tepeleri Akdağ 3030, Kırdağ  2000 m.dir. İlçenin  batısında  Uzundere  İlçesi Yayla Mahallesinden başlayan ve doğuya doğru alçalarak genişleyen vadinin alt kısmındaki topraklar alüvyonlu verimli topraklardır.

İlçede vadi boyunca yükselen 50-500 mt civarında irili ufaklı tepeler bulunmaktadır. İlçeyi  ikiye  bölen  Oltu  Çayı, Uzundere İlçesi Yayla Mahallesinden  çıkan Sivri Dere  ile İlçenin  batısından gelen  Narman  Çayı  İlçenin  5 km. batısında  birleşerek Çoruh Nehrine akmaktadır. Yaz aylarında suyu azalmaktadır.

İlçe rakımının düşüklüğü nedeniyle  Doğu Anadolu Bölgesi’nin  sert kara iklimine Oltu Vadisi boyunca rastlanmaz. Yüksek kısımlar ile vadi boyu arasında  iklim  farkı  önemli  derecededir. İlçede yıllık sıcaklık ortalaması 10.2 C dir. En yüksek hava sıcaklık Temmuz-Ağustos aylarında olup 1998 yılında en fazla sıcaklık ayı  31.4 C olmuştur. En düşük hava sıcaklığı ortalaması Aralık, Ocak, Şubat  ayları  itibarı ile 9.3 C dir. İlçede  yazlar  sıcak ve kurak kışlar ise az yağışlıdır. Yıllık yağış ortalaması ( Son 10 yıllık ) 29.6 M3 kg.dır. Rüzgarlar genellikle kuzey  yönünden  eser  ve  ortalama  hızı  2.0 kt/sn (Kuvvet/saniye) dir.Yağışlar  genellikle  ilkbahar  ve sonbahar aylarında görülmektedir.